zofiowka

GALERIA

galeria

Nasze sprawy

Zapomniane osiedle

Walka o sygnalizację świetlną - 2005r.

Zapomniane osiedle”

 - „Zofiówka  Jastrzębie Zdrój

 

W granicach administracyjnych osiedla Zofiówka działają dwie spółdzielnie mieszkaniowe: Spółdzielni Mieszkaniowa „Nowa” i GSBM im. St. Staszica Wodzisław Śląski.

Tu też są największe zakłady pracy Jastrzębia Zdroju: KWK Zofiówka i Elektrociepłownia Zofiówka oraz mniejsze: AZIS, Perspektywa, Centralne Laboratorium Badawcze . W pobliżu  znajduje się wysypisko śmieci oraz  kopalniana oczyszczalnia ścieków. W Zarządzie Osiedla zasiadają: Grzegorz Matusiak (przewodniczący), Adam Oziewicz, Jarosław Badowski i Ryszard Cisak.

 

Grzegorz Matusiak  – przewodniczący Zarządu Osiedla Zofiówka.

Mając kredyt zaufania mieszkańców osiedla, zdecydowałem się na objęcie tej funkcji. Działalność społeczna daje mi satysfakcję, a sprawowanie funkcji przewodniczącego wymaga ode mnie  większego zaangażowania sprawami bieżącymi osiedla. Działając od kilkunastu lat społecznie, poznałem wielu wartościowych ludzi, którzy wyrażają chęć pomocy w rozwiązywaniu naszych codziennych problemów na osiedlu. Większość decyzji  wymaga opinii jego mieszkańców, dlatego w tym celu organizujemy i będziemy organizować spotkania tematyczne. Priorytetem Zarządu Osiedla Zofiówka są problemy zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkania otwartego z Władzami Miasta. Dylemat, który pozostaje nierozwiązany od powstania osiedla, dotyczy sfery oświaty - brak obiektu szkolnego, duża odległość tymczasowej Szkoły Podstawowej nr 21 od osiedla i fatalne dojście  (brak poboczy). Był okres, kiedy istniała iskierka nadziei na budowę szkoły na osiedlu. W tym celu wykupiono grunty i tu się skończyła nadzieja na nową szkołę. Społecznie oraz za pieniądze mieszkańców  i sponsorów  wykonaliśmy na tym terenie  boisko do piłki nożnej. Niestety,  planuje się w tym miejscu, „obwodnicę” drogową, na którą nie ma zgody mieszkańców. Na zebraniu GSBM Wodzisław Śląski  przegłosowano wniosek Grzegorza Matusiaka, by uchwalę Rady Miasta dotyczącą tej kwestii zaskarżono w Sądzie Administracyjnym. Zarząd Osiedla Zofiówka złożył listy mieszkańców protestujących przeciwko lokalizacji „Obwodnicy” w granicach osiedla mieszkalnego do Wojewody Śląskiego oraz wydz. Ochrony Środowiska w Katowicach, pismo trafiło również do Posła na Sejm RP Tadeusza Motowidły. Liczymy, że nasze działania przyniosą pozytywny skutek  Jest to nasz jedyny rekreacyjny teren, gdyż otaczają nasze osiedle kopalniane płoty, plac autobusowy, torowiska kolejowe i z dużym natężeniem ruchu ul. Rybnicka. Bezpośrednie sąsiedztwo zakładów pracy również nastręcza uciążliwości mieszkańcom. Najbardziej znamienną z nich jest brak miejsc parkingowych dla pracowników KWK Zofiówka, co się odbija na braku miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz hałas dochodzący z elektrociepłowni.  Problem następny, to przejęcie przez Urząd Miasta od Zakładu Logistyki JSW.S.A. dróg osiedlowych, a w szczególności kwestia odpowiedniego zabezpieczenia, często spotykanych zimą ,uszkodzeń nawierzchni tych dróg. Trzeci problem do rozwiązania, który nurtuje mieszkańców i przewija się podczas zebrań to kwestia piesków. Mamy pomysł by przygotować wydzielony ogrodzony teren odpowiednio przygotowany na ten cel. Administracje dwóch spółdzielni są zainteresowane realizacją tego pomysłu, jednak wymaga to działań służb miejskich.

Po wielu rozmowach i dyskusjach nadszedł czas, by działać. My -jako zarząd- mamy już na tym polu drobne sukcesy: budowa dwóch boisk siatkarskich, jesteśmy w trakcie organizowania dla harcerzy  „Harcówki”. W ciągu całego roku organizujemy imprezy sportowe (turnieje w piłkę nożną, siatkówkę i  tenisa stołowego – około 15),  wynajmujemy  dla młodzieży sale sportowe (dzięki naszym wspaniałym sponsorom), byliśmy współorganizatorami festynu z okazji „Dnia dziecka”  W 2004 roku nasz zespół siatkarski „Osiedle Zofiówka” wygrał Puchar Amatorskiej Ligi Siatkówki w Jastrzębiu Zdroju. Wszystkie te działania mają na celu zainteresować młodzież sportem i kulturalną rozrywką. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców trzy wyjazdy na „grzybobranie” w okolice Olesna..

W tym roku planujemy: cztery wycieczki (dwie szkolne), festyn z okazji „dnia dziecka” i  turnieje sportowe.

 Pragnę podziękować Pracownikom administracji SM Nowa i GSBM im. St. Staszica Wodzisław Śląski, Gronu Pedagogicznemu, Dyrekcji oraz Radzie Rodziców SP21 i Publicznemu Przedszkolu nr16,  członkowi Rady Nadzorczej panu Zdzisławowi Domiczowi,  członkom Zarządu Osiedla, młodzieży, harcerzom, wspaniałym sponsorom  za współpracę na rzecz naszego  osiedla. 

Dyżury są pełnione w każdy wtorek w godz. 17.30 do 18.00 w siedzibie Zarządu Osiedla  przy ul. Ruchu Oporu 2a

 

                                                                                               Jastrzębie Zdrój dn. 25.05.2005r

                                                                                                                          

                                                                                                           Marian Janecki

                                                                                               Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

                                                                                              44-335 Jastrzębie Zdrój

                                                                                              Al. Piłsudskiego 60

 

dotyczy: budowy sygnalizacji świetlnej, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Zofiówka

 

Zarząd Osiedla Zofiówka w imieniu mieszkańców osiedla  zwraca się powtórnie z prośbą  o skonsultowanie stanowiska     w sprawie bezpieczeństwa najbardziej ruchliwej drogi przecinającej osiedle- ulicy Rybnickiej.

                Wystosowane wcześniej wielokrotnie pisma w tej sprawie do prezydenta miasta (przykł. pismo z dn. 27.04.04r., 29.04.04r.,01.10.04r.  22.02.05r.) oraz do Komendy Policji, znalazły oddźwięk j e d y n i e w odpowiedzi pisemnej na nasze petycje. (Przyp. w piśmie z dn. 06.09.04r., podpisanym przez F. Piksę,  otrzymujemy zapewnienie o ograniczeniu do  50 km|h prędkości na ul. Rybnickiej, a także dobrym oznakowaniu przejścia dla pieszych i wzmożeniu patroli policyjnych. Natomiast pismo z dn. 04. 10. 04r. z Komendy Policji  w Jastrzębiu, informuje o skierowaniu do pracy „Fotoradaru”, m.in. na ul. Rybnicką.

Stan faktyczny poruszanych kwestii niestety nie zmienił się.

                Sytuacja lekceważenia podstawowych potrzeb i praw lokalnej społeczności Zofiówki w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na co dzień, zdaje się urągać elementarnym zasadom racjonalnej współpracy: mieszkańcy miasta-władze miasta.

                Incydent, który miał miejsce w środę 18.05.05r. na ul. Rybnickiej, a dotyczący wypadku, w którym uczestniczyły cztery samochody, wzmógł niepokój mieszkańców.

                Nadmierna prędkość rozwijana przez kierowców na tym odcinku spowodowała, iż  w wyniku kolizji potrącony został przechodzień (idący chodnikiem!), doznając obrażeń ciała.

                To kolejny przykład polityki przyzwolenia ze strony władz miasta na podtrzymywanie niewydolnego układu komunikacyjnego w rejonie osiedla, sprzyjającego wypadkom drogowym .

                Pseudoegzekwowanie bezpiecznej jazdy  na tym terenie o wzmożonym ruchu samochodowym, i wspomnianych wcześniej niedomaganiach strategii rozwiązań komunikacyjnych, powinno znaleźć kompensatę w bardziej  przemyślanych postanowieniach.

                Domagamy się, aby przy ul. Rybnickiej-„odcinek osiedlowy”- zainstalowano pełną sygnalizację świetlną (usprawni           to również manewr włączania się do ruchu pojazdów z ul. Ruchu Oporu i Malchera), zbudowano progi zwalniające na drogach osiedlowych (ul. Wodeckiego i Ruchu Oporu) oraz zadbano o wzmożenie patroli policji   na tym obszarze, adekwatnie  do potrzeb.

                 W sytuacji zastoju decyzyjnego rządzących w Jastrzębiu Zdroju, informujemy o podjęciu przez nas zbiorowego protestu (podpisy mieszkańców, następnie pikieta). Nieudolność bowiem sprawowania rządów w niespełna stutysięcznym mieście                  i związana z tym bezczynność w urzeczywistnianiu pisemnych deklaracji, prowokuje Zofiówkę do przyjęcia postawy zbiorowości godnej zabezpieczenia jej społecznych interesów.

                Odczucie uprawiania niekamuflowanej prywaty przez radnych, m.in. naszego okręgu, którzy kosztem społeczeństwa zabezpieczają przede wszystkim własne interesy wyborcze (przykł., modernizacja budynku sołeckiego w Boryni kwota: 130 000zł, remont boiska przy SP3 + strażnik szkolny  (oś Przyjaźń): 206 000zł, remonty dróg i chodników ul.: Wrocławska: 20 000, Jagodowa: 260 000, PCK: 20 000, Lompy: 20 000, Świerklańska  z parkingiem – 80 000, Staszica -400 000, Morcinka 30 000, modernizacja OSP Bzie: 320 000, remont boiska przy SP1, oświetlenie ul Szybowa 72 000, projekt parkingu ul Turystyczna -60 000, boisko ul Kościelna: Uwaga!  1 500 000  - i zadanie na kwotę około 3 500 000: parking i droga na oś. Staszica, nie wspominając kwotę 5 000 000 na remont Urzędu Miasta itd. - umacnia nas jedynie w postawie konsekwencji dążenia do słusznych spraw.

                Pragniemy nadmienić, iż mimo pomijania potrzeb finansowych osiedla Zofiówka (w budżecie miasta  na rok 2005 przewidziano tylko wykonanie oświetlenia przy ulicy Dębina), doprowadzimy- z udziałem zdesperowanych mieszkańców osiedla – do bezpośredniej konfrontacji, podczas której wyłącznie spodziewanym efektem będzie jasne i jednoznaczne stanowisko włodarzy miasta.

Liczymy na zaangażowanie się w w/w kwestii  radnego Zygmunta Bielaszki mieszkającego przy ul. Rybnickiej.

Zdrowie i Bezpieczeństwo DZIECI  (większość dzieci uczęszczająca do szkoły korzysta z chodnika przy ul. Rybnickiej)  POWINNO MIEĆ PRIORYTET DZIAŁAŃ Władz Miejskich

 

    Z poważaniem:

Grzegorz Matusiak

Adam Oziewicz

Ryszard Cisak

Jarosław Badowski

 

Do wiadomości:

Radni Miasta Jastrzębie Zdrój

Zygmunt Bielaszka – radny Wspólnota Samorządowa,

Mieszkańcy Oś. Zofiówka,

Komisariat Policji  - Jastrzębie Zdrój

Media.