zofiowka

GALERIA

galeria

Interwencje

Nie zabierajcie nam boiska

Artykuł o boisku przy ul. Ruchu Oporu

Super Express 21 czerwiec 2005

http://www.files.jasnet.pl/dokumenty/58_&superexpress.pdf