zofiowka

GALERIA

galeria

Waszym zdaniem

Podsumowanie efektywności pracy samorządowców z 2006 roku

            Obecna kadencja radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, członków zarządów i marszałków województw wybranych w 2006 roku dobiega końca. Deklaracje i obietnice wyborcze sprzed 4 lat możemy już dzisiaj obiektywnie ocenić.

            Bogate w treści programy wyborcze, huczne kampanie, kandydaci chodzący od drzwi do drzwi, barwne plakaty i ulotki, spoty reklamowe w mediach, reklamy na blokach mieszkalnych – poszły już w zapomnienie. Nadszedł czas na rzetelną ocenę pracy osób, które otrzymały mandat zaufania obywatelskiego do sprawowania służby samorządowej.

            Jednym z przykładów zachowania aspołecznego jest wypowiedź Marszałka województwa śląskiego (z PO) Bogusława Śmigielskiego, który na spotkaniu z dziennikarzami twierdził, że samorząd województwa nie ma obowiązku pomagać poszkodowanym w wyniku kataklizmów. Niemniej jednak Marszałek deklaruje, że pomimo braku takiego obowiązku, samorząd stara się pomagać poszkodowanym. Czy rzeczywiście pomaga? Zapewne są osoby znające odpowiedź.

            Wystarczy porównać rozwój „bogatego” Śląska z innymi regionami Polski.

Od wielu lat słyszymy o biedzie ściany wschodniej. Może warto przyjrzeć się rozwojowi np. Rzeszowa. Otóż jest to miasto: nowoczesne, posiadające bezpieczne drogi, prowadzące liczne inwestycje, wyposażone w nowoczesne i odnowione budownictwo mieszkaniowe. Jest to tylko wycinek ogromu pracy wielu zaangażowanych osób w rozwój miasta, w tym również wielu samorządowców.

            Brak publicznych dyskusji nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w wielu miastach województwa śląskiego skutkuje tym, że na tle wielu regionów Polski wypadamy coraz słabiej pod względem atrakcyjności gospodarczej. Przykładem może być ujemne saldo migracji w województwie śląskim, które wynosi – 2,1%. Spadkowa tendencja zmniejszania się liczby ludności w województwie występuje od wielu lat. Dla Jastrzębia Zdroju saldo migracji wynosi - 11,4 % co ma ścisły związek z emigracją młodzieży.

            Prawo i Sprawiedliwość w Jastrzębiu Zdroju zachęca lokalne władze samorządowe do prowadzenia otwartych dyskusji publicznych.

Dyskusje publiczne, spory twórcze nad rozwiązaniami i kierunkami rozwoju Jastrzębia Zdroju mogą służyć przejrzystości i skuteczności podejmowanych decyzji. Z założenia mają służyć przede wszystkim mieszkańcom a nie wąskiej grupie interesantów.

Dobrym zwyczajem byłoby przyjęcie co miesięcznego planu dyskusji publicznych prowadzonych w Naszym mieście.

Wyjście z założenia, że władza ma wiedzę i kompetencje do rozwiązywania wszelkich spraw społecznych, edukacyjnych czy gospodarczych, niestety pozostawia wiele wątpliwości.

Dyskusja publiczna winna być prowadzona przez Prezydenta Miasta i właściwego naczelnika wydziału czy kierownika danej jednostki samorządu terytorialnego przy powszechnym uczestnictwie mieszkańców Jastrzębia Zdroju i jego radnych. Ponadto protokoły z dyskusji powinny być udostępnione do publicznego wglądu.

            To rozwiązanie, daje możliwość skutecznego i efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi Jastrzębia Zdroju jak i jego budżetem. Pozwoliłoby również na obiektywne podsumowanie czasu pracy samorządowców w 2014 roku.

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                   Grzegorz Matusiak