zofiowka

GALERIA

galeria

Ciekawe obiekty

KWK Zofiówka

KWK Zofiówka

Kopalnia "Zofiówka" była budowana w latach 1962 - 1969.
Administracyjnie Kopalnia "Zofiowka" znajduje się w województwie śląskim w obrębie miasta Jastrzębie, gminy Pawłowice, gminy Mszana. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 16,4 km2.
Kopalnia graniczy: od zachodu z KWK "Jas-Mos", od północy z KWK "Borynia", od wschodu z KWK "Pniówek".

Podstawowe dane o kopalni:
Obszar górniczy 16,4 km2
Zasoby operatywne 87,0 mln ton
Typ produkowanego węgla 35.1
Wydobycie dobowe netto 10 300 t/d.

Szyby:
- wydobywcze 1
- zjazdowy 1
- wentylacyjno-materiałowy 3.

Poziomy:
- wydobywcze 900 m
- wentylacyjne 705, 580 m.

Pokłady w eksploatacji:
- ilość 6
- miąższość 1,5 ÷ 3,4 m
- nachylenie 5o ÷ 19o.

Zagrożenia naturalne:
- metanowe IV kategoria
- wodne I i II stopień
- tąpaniowe I stopień
- pyłowe klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- pożarowe I i II grupa samozapalności.

Kopalnia "Zofiówka" posiada strukturę prostą z pojedynczym kompleksem wydobywczo - przeróbczym.
Złoże węgla kamiennego KWK "Zofiówka" występuje w formie wielopokładowej; zaliczone zostało do II grupy złóż ze względu na tektonikę i zmienność zalegania. Złoże udokumentowane zostało do głębokości 1080 m.
Nakład stanowią utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe grubości 300 ÷ 700 m.
W złożu udokumentowano 42 pokłady w tym 5 orzeskich, 30 rudzkich i 7 siodłowych.

Produkt handlowy kopalni:
- węgiel gazowo-koksowy typu 35.1, węgiel do celów produkcji koksu hutniczego.

Źródło: www.jsw.pl